En god ljudmiljö är avgörande för människors hälsa. Det kan röra sig om att skapa en bra arbetsmiljö, minimera trafikbuller eller bygga bra bostäder i utsatta miljöer. Detta gör att akustik får en central roll i flertalet byggprojekt.

 

Ljudabsorbenter i taket är i många fall det enklaste och mest effektiva sättet för att skapa en bra akustisk miljö. Kravet på ljudabsorbtion och design styr valet av akustikskiva / ljudabsorbent. Vilken typ av takabsorbent eller ljudisolerande undertak som skall väljas beror också på lokalens utformning, storlek och användningsområde. Undertak i olika sorters lokaler skiljer sig till exempel åt när det gäller:

 

- hur lätt det är att göra rent

- hur enkelt det kan demonteras
- brandmotstånd
- ljudabsorption
- ljusreflektans
- luftfuktighet
- slagtålighet
- utseende

 

Akustikskivor / undertaksskivor tillverkas i många olika färger, med olika ytskikt och struktur. Vi erbjuder och monterar flera varianter, både undertak i inredningssyfte likväl som för industriellt bruk. Vi hjälper er gärna att hitta en undertaksprodukt som matchar ert behov.