Miljöer

Industri & Idrottshallar

Industrilokaler och idrottshallar har normalt sett inte så mycket likheter men när det kommer till ljudmiljö finns en del. Det är oftast stora, rektangulära eller kvadratiska, lokaler med hårda material på väggar och tak som tex Trp-plåt. Den stora volymen i dessa lokaler, i kombination med hårda material på väggar och i tak, leder till långa efterklangstider och en allmänt svår ljudmiljö. I många fall är detta ett stort arbetsmiljöproblem som kan leda till ex Tinnitus hos idrottslärare eller arbetare i mekaniska verkstäder.


En lösning som ofta är lika enkel som effektiv är att montera ett akustiktak med de egenskaper som lokalerna kräver. En idrottshall kräver en absorbent med ett tåligt ytskikt som är monterad på ett sätt att den inte tar skada eller ramlar ner om den skulle träffas av en fotboll eller handboll.

I industrilokaler är lösningen oftast en tjockare absorbent för att kunna täcka in ett större frekvensområde. Ytterligare fördelar i en industrimiljö kan vara att använda ett vitt ytskikt och på så sätt få en ljusare och trevligare arbetsmiljö.


Oavsett om det är en industrilokal eller en idrottshall kan det krävas väggabsorbenter för att uppnå rätt resultat. I många fall krävs det inte så mycket yta på vägg, istället är det viktigt att montaget sker på rätt yta, där det gör mest nytta.


I många fall är en bra ljudmiljö en fördel när man jobbar i en konkurrensutsatt bransch. Exempelvis har vi monterat akustiktak i en del Padelhallar och i efterhand fått höra att spelarna helst väljer hallar med bra ljudmiljö när man ska boka sina speltider. Det är sällan dyrt att investera i bra arbetsmiljö!