Miljöer

Skolmiljöer

Det är allmänt känt att skolresultat i stor utsträckning påverkas av duktiga pedagoger, bra läromedel, en lugn lärandemiljö och ett bra arbetsklimat. Vad som inte är riktigt lika känt är att ljudmiljön till stor del påverkar vår möjlighet till inlärning. Likväl som att en väl fungerande miljö underlättar inlärning så försvårar en dålig ljudmiljö möjligheterna att tillgodogöra sig information.


I stort sett alla nya undervisningslokaler som byggs idag har ljudmiljön som en viktig del i planeringsprocessen men det finns fortfarande många äldre lokaler där miljöerna är eftersatta och behovet av tex akustikundertak och väggabsorbenter är stort.


Samtidigt som ett klassrum oftast är ett enkelt, rektangulärt rum finns det många olika infallsvinklar när man ska komma fram till vilken lösning man ska välja på akustikundertak och väggabsorbenter för att skapa den rätta ljudmiljön. Är det klassisk lärarstyrd undervisning från tavla, eller jobbar man mer med grupparbeten där platserna i klassrummet inte är så statiska?


Trots alla olika frågeställningar finns det en gyllene regel vi alltid försöker jobba efter, ett akustikundertak av högsta absorptionsklass och helst förstärkt med ett lager extra absorbent på baksidan. Detta är grunden för att skapa en riktigt bra ljudmiljö i ett klassrum. Med grunden på plats går det att komplettera med extra absorption på väggar om detta behövs.