Om oss

Miljö/Kvalitet

Miljöpolicy

Vi lägger stor vikt vid att miljöarbetet i samhället och i synnerhet på arbetsplatser där vi verkar pågår kontinuerligt och effektivt.
Vi skall i all verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov.


Detta gör vi genom att:


- Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.


- I egenskap av återförsäljare skall vi kontrollera leverantörer genom att kräva innehålls- och/eller miljövarudeklarationer samt miljöpolicys och försöka påverka antingen leverantören själv eller våra kunder att göra det bästa möjliga valet med tanke på miljön.


- Uppnå eller överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.

- Främja resurshållning och källsortering.

- Vid det faktiska utförandet av en entreprenad gynnar vi miljön på bästa sätt genom att bl.a källsortera emballage, avfall och restprodukter, planera arbetet så att resurseffektivitet prioriteras, samt beställa material i så effektiva mängder som möjligt vad gäller transportmedel.

- Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor genom att öka kunskapen.

I vår miljöpolicy ingår att ta ansvar för människa och natur. Därför använder vi och våra leverantörer miljöriktiga material.

Kvalitetspolicy

Vi skall i vår verksamhet sträva efter att hos våra kunder skapa förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar.

Vi vill också att kunderna ska känna att vi lyssnar på deras synpunkter och att samarbetet är okomplicerat och trivsamt.
Det betyder att vi ska sträva efter att:


- Erbjuda rätt kvalitet i våra anbud så att kostnaden för ett projekt håller sig inom de angivna ramarna, även efter entreprenadtiden.

- Uppfylla kundens krav på kvalitet och miljö för såväl våra produkter som våra tjänster.

- Ha klara och enkla ansvars- och samarbetsformer med beställare, montörer, underentreprenörer och leverantörer.

- Planera arbetsplatserna väl med god ordning och god arbetsmiljö.

- Utföra det vi har åtagit oss i tid, även åtgärdande av fel eller brister som påpekats vid besiktningar eller anmälts under garantitiden.

- Utföra allt vårt arbete;
rätt från början
som om vi hade utökat garantiansvar
så att varje beställare, kund och projekt blir en referens.